SYRE-BASE-BALANSEN

Syre-base-balansens far, doktor Ragnar Berg, arbeidet i over 40 år i tyske laboratorier med ernæringsforskning.

Da Dresden ble bombet under andre verdenskrig, ble også sykehuset der Ragnar Berg arbeidet jevnet med jorden, og alle hans ikke-publiserte arbeider gikk tapt. Han vendte da tilbake til Sverige.

Det han allerede hadde publisert om menneskets stoffskifte var likevel tilstrekkelig til å gjøre ham til den ledende talsmannen for et nytt syn på ernæringens betydning. Fremfor alt har Ragnar Berg blitt kjent for sin teori om syre-base-balansen. Det kan nevnes at hans forskning ga støtte til waerland-kosten. Ragnar Berg døde i 1956.

Professor Olov Lindahl som i 6 år arbeidet sammen med Ragnar Berg i Sverige, var den fremste talsmannen for hans forskning. Informasjonen nedenfor er hentet fra Olov Lindahls "Syre-base-balansen" (Hälsokostrådets förlag).

Neste: Hva innebærer syre-base-teorien?

Til toppen av siden

Topp

Alfafood AS - Steinbergveien 7 - 3050 Mjøndalen - Telefon: 32 87 82 87 - post@alfafood.no

Alfafood AS © 2007-17 - Innholdsoversikt | Siteman CMS - KP