Hvordan måles syre-base-balansen i kroppen?

Urinens surhet er vanligvis fasit på kroppens syre-base-balanse.

Hvis urinen er sur har man et syreoverskudd i kroppen. Er urinen basisk gjelder det motsatte. Det som kan forstyrre bildet er ammoniakk. Nyrer som stadig utsettes for store mengder syre, blir så vant med å danne ammoniakk at de produserer denne basen selv om det ikke trengs. Det tilfeldig oppståtte baseoverskuddet nøytraliseres av den svake syren kullsyre, som finnes i overskudd, og ammoniumkarbonat utskilles i urinen og kan gjøre den basisk.

Selv om urinens surhet vanligvis gir en ledetråd om kroppen har et syre- eller base-overskudd, kan bare en mer fullstendig urinanalyse med sikkerhet avgjøre dette.

Urinens variasjoner er en indikasjon på hvilken balanse man har i kroppen, men sier dessverre ingen ting om hvor store opphopinger man har av syre i kroppens ulike sure lager (i celler, bindevev eller skjellett). Dessverre finnes det ennå ikke noen sikker metode for å fastslå størrelsen på disse opphopningene.

Forsøk har imidlertid vist at hvis man tilfører et baseoverskudd til en person som man tror har store lagre av syre, så fortsetter urinen opptil et halvt års tid eller lengre å utskille et syreoverskudd. Dette må komme fra lager i kroppen og kan sies å være en indikasjon på opphopning av syrer.

Disse forsøkene tyder på at kroppen kan lagre store mengder syrer i sine reservelagre og at det kan ta lang tid å bli kvitt dette overskuddet av syre. Hele denne tiden er imidlertid surheten i blodet helt normal.

Hvordan skal man kunne vite om man er i balanse?

Man kan teste urinen med jevne mellomrom med lakmuspapir. Hvis urinen er helt nøytral eller ligger ubetydelig på den sure siden, tyder det på at syre-base-balansen befinner seg på et sunt nivå.

Neste: Hvilke næringsmidler gir base- eller syre-overskudd?

Til toppen av siden

Topp

Alfafood AS - Steinbergveien 7 - 3050 Mjøndalen - Telefon: 32 87 82 87 - post@alfafood.no

Alfafood AS © 2007-17 - Innholdsoversikt | Siteman CMS - KP