Hva menes med syre- og basedannende stoffer?

De fleste næringsmidler inneholder karbohydrater, fett og protein. Ved forbrenningen av disse stoffene dannes kullsyre, vann og urinsyre.

Kullsyre puster vi ut. Urinsyre kan nyrene kvitte seg med, hvis mengdene ikke er for store. I tillegg dannes en del uorganiske syrer som saltsyre, fosforsyre og svovelsyre. Disse kan man ikke puste ut, men i beste fall utskille gjennom nyrene.

Med syre- (eller base-) dannende næringsmidler menes slike som produserer sterke syrer (eller baser) som ikke kan utskilles via nyrene eller svette. Man tenker altså ikke på produksjonen av kullsyre eller visse andre svake organiske syrer.

En sikker kunnskap om dette kan bare fås ved næringsfysiologiske forsøk av den typen som Ragnar Berg anbefalte. Slike forsøk gjøres sjelden i dag, men sannsynligvis er de gamle verdiene som ble brukt for å beskrive næringsmidlenes syre- eller base-dannende egenskaper stort sett korrekte.

Neste: Hvordan måles syre-base-balansen i kroppen?

Til toppen av siden

Topp

Alfafood AS - Steinbergveien 7 - 3050 Mjøndalen - Telefon: 32 87 82 87 - post@alfafood.no

Alfafood AS © 2007-17 - Innholdsoversikt | Siteman CMS - KP